VLAMEF

VLAMEF vzw, de Vlaamse Metaalfederatie voor de KMO is de  beroepsvereniging op maat van het Vlaamse KMO-bedrijf in de  metaalsector. VLAMEF groepeert bedrijven en ondernemers die actief zijn in  metaalbewerking, metaalverwerking en machinebouw.
De vereniging heeft tot doel de algemene en de beroepsbelangen van de ondernemingen uit demetaalverwerkende en aanverwante sectoren  te verenigen, te bestuderen, te behartigen, te vertegenwoordigen, te verdedigen, te ontwikkelen en te bevorderen op Vlaams, federaal en internationaal gebied. Dit zowel op economisch, technisch, sociaal, juridisch, als op maatschappelijk vlak.  
 
De doelstellingen  van VLAMEF zijn: 
  • Advies verlenen op bedrijfseconomisch, technisch, administratief en socio-economisch vlak;
  • Bijscholing en beroepsvervolmaking organiseren;
  • Informatie verstrekken over ontwikkelingen in de beroepssector;
  • Onderhandelen met en optreden ten aanzien van overheidsdiensten, parastatale en andere publieke of private instellingen, en ter behartiging van de belangen van de metaalsector acties ondernemen van syndicale aard;
  • Afdelingen oprichten en / of erkennen en de werking ervan coördineren, stimuleren en ondersteunen;
  • Lid worden van en / of samenwerken met andere organisaties voor zover dit bijdraagt aan het realiseren van haar doelstellingen;
Wil u zich aansluiten bij VLAMEF(link is external)om van onze voordelen te genieten en op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en normen in Vlaamse Metaalsector?   
Uw  steun is steeds nuttig en gewaardeerd. 
 
Copyright © 2018 VLAMEF. Alle rechten voorbehouden.