Vertegenwoordigingen

VLAMEF verdedigt de belangen van de Vlaamse metaalsector op verschillende bestuursniveaus en in verschillende overlegorganen.  
VLAMEF werkt onder andere actief samen met: