Oriënterend bodemonderzoek

Zie ook: https://www.ovam.be/periodiekeplicht

 

Bedrijven actief in de metaalsector zijn verplicht om periodiek een oriënterend bodemonderzoek uit te voeren. Met dit onderzoek wordt de kwaliteit van de bodem gecontroleerd. Heel wat bedrijven in de sector hebben hun bodemonderzoek al laten uitvoeren, maar OVAM stelt vast dat er ook nog een redelijk aantal bedrijven zijn die dit nog niet hebben laten doen.

Om de bedrijven actief in de metaalsector hierbij te ondersteunen hebben OVAM en VLAMEF recent een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. VLAMEF, de Vlaamse Metaalfederatie voor de KMO, groepeert en ondersteunt bedrijven actief in de metaalbewerking, metaalverwerking en machinebouw.

Met de samenwerkingsovereenkomst probeert de OVAM samen met VLAMEF om de bedrijven actief in de metaalsector zo optimaal mogelijk te informeren en te begeleiden bij de uitvoering van bodemonderzoeken en -saneringen. VLAMEF engageert zich ook om een ondersteunende en indien nodig een bemiddelende rol opnemen voor leden die problemen ondervinden tijdens het onderzoeks- of saneringstraject.

 

Waarover gaat het ?

De activiteiten van de bedrijven actief in de metaalsector kunnen immers bodemverontreiniging veroorzaken.  Maar het kan ook zijn dat u uw activiteiten uitvoert op een terrein waar er vroeger nog mogelijks bodemverontreiniging was.

Uit een uitgebreide steekproef blijkt dat 94 % van onze leden activiteiten uitvoeren met een verhoogde kans op het ontstaan van bodemverontreiniging. Deze bedrijven zijn verplicht om een oriënterend bodemonderzoek te laten uitvoeren.

De VLAMEF-leden die nog geen een oriënterend bodemonderzoek hebben uitgevoerd, of waarvan er ontbrekende of onvolledige gegevens waren, werden eerder dit jaar al aangeschreven. Zij werden uitgenodigd om een enquête in te vullen, zodat opvolging in goede banen kan geleid worden. Het geeft immers rechtszekerheid...

Deze enquête kadert in onze samenwerking met OVAM om bodemverontreiniging te voorkomen.  Met de samenwerkingsovereenkomst probeert de OVAM samen met VLAMEF om de bedrijven actief in de metaalsector zo optimaal mogelijk te informeren en te begeleiden bij de uitvoering van bodemonderzoeken en -saneringen. VLAMEF engageert zich ook om een ondersteunende en indien nodig een bemiddelende rol opnemen voor leden die problemen ondervinden tijdens het onderzoeks- of saneringstraject.

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) is bevoegd voor het bodembeleid in Vlaanderen en wil, samen met VLAMEF als partner, alle bodemverontreiniging aanpakken.

 

Door de uitgevoerde activiteiten is er een kans dat uw grond verontreinigd is. Een verplicht bodemonderzoek geeft daarover uitsluitsel. U moet/moest op eigen kosten een oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren.

 

Welke stappen moet u ondernemen?

  • Controleer op uw milieuvergunning of omgevingsvergunning voor welke rubrieken uit de indelingslijst u vergund bent en vergelijk deze met de bijlage 1 van het Vlarebo of bijlage 1 van het Vlarem. Zo kan u nagaan tegen welke datum u het oriënterend voor bodemonderzoek moet/moest laten uitvoeren. Meer informatie over deze datum vind je in onderstaande tabel.

 

Start

risico-inrichting

Categorie 0

Categorie A

Categorie B

indelingslijst

voor 1995

voor 31.01.2027

voor 31.12.2013

voor 31.12.2011

bijlage 1 van het Vlarebo

tussen 1995 en 01.06.2008

voor 31.01.2027

binnen 10 jaar na start exploitatie en ten laatste tegen 31.12.2017

binnen 8 jaar na start exploitatie en ten laatste tegen 31.12.2015

tussen 01.06.2008 en 01.06.2015

voor 31.01.2027

binnen 12 jaar na start exploitatie

binnen 6 jaar na start exploitatie

na 01.06.2015

voor 31.01.2027

binnen 12 jaar na start exploitatie

binnen 6 jaar na start exploitatie

bijlage 1 van het Vlarem (kolom 8)

 

  • U contacteert een bodemsaneringsdeskundige die voor u dit bodemonderzoek kan uitvoeren. Op ovam.be/deskundigen vindt u de lijst van bodemsaneringsdeskundigen.
  • De bodemsaneringsdeskundige controleert uw grond op verontreiniging en bezorgt de OVAM het verslag van het bodemonderzoek. Elke bodemsaneringsdeskundige is vertrouwd met de bodemwetgeving en kan u hierbij verder helpen.

 

Als sectorfederatie vinden we het belangrijk dat iedereen tijdig zijn oriënterend bodemonderzoek uitvoert. Een goed bodemonderzoek voorkomt immers onaangename verrassingen bij een eventuele sluiting of overdracht van uw bedrijf.  Het tijdig ingrijpen bij bodemverontreiniging voorkomt ook dat de verontreiniging zich verder verspreid en dat de kosten van de bodemsanering sterk stijgen.