Lidworden

Dankzij uw bijdrage !

Uw bijdrage bedraagt 250 EUR (exclusief BTW) per jaar.  Uw lidmaatschapsbijdrage is 100% fiscaal aftrekbaar. Betaal uw bijdrage van 302,5 EUR (incl. BTW) via overschrijving op rekeningnummer 426-3158141-90 van VLAMEF, Anspachlaan 111 b13, 1000 Brussel (IBAN: BE34 4263 1581 4190 – BIC: KREDBEBB).  

Klik hier om de folder met de uitgebreide voorstelling van de beroepsfederatie VLAMEF te lezen.  

Klik hier om uw lidmaatschap bij VLAMEF aan te vragen.

VLAMEF verdedigt de belangen van KMO's in de metaalsector!

Wie verdedigt de belangen van KMO’s en zelfstandigen in de metaalsector? Door de goede contacten met de Europese Metaal Unie slaagt VLAMEF erin de stem van de Vlaamse KMO in de metaalsector in Europa te laten horen.    

 

VLAMEF informeert en adviseert!

Beschikt u over voldoende beroepsinformatie? Bieden algemene- en technische opleidingen voldoende meerwaarde voor uw bedrijf? Of is het nuttiger een consultant te raadplegen?  VLAMEF vzw, de Vlaamse Metaalfederatie voor de KMO, is de beroepsvereniging op maat van de zelfstandige en van het Vlaamse KMO-bedrijf in de metaalsector. Bedrijven en ondernemers die actief zijn in metaalbewerking, metaalverwerking en machinebouw kunnen bij VLAMEF terecht. Ook toeleveranciers vinden bij VLAMEF hun weg terug.

 

Een lidmaatschap bij VLAMEF biedt u verder volgende voordelen:

 • Netwerking: kom in contact met andere ondernemers;
 • Informatie: via www.vlamef.be en via VLAMEF Metaalcontact, de e-mailservice van VLAMEF;
 • Abonnement op het vakblad Metaal Info;
 • Dienstverlening: betrouwbaar eerstelijnsadvies via info@vlamef.be;
 • Permanente vorming en opleidingen;
 • Studieavonden en bedrijfsbezoeken;
 • Diverse tools, zoals algemene verkoopsvoorwaarden voor de sector en GDPR-checklist;
 • Belangenbehartiging: verdedigen en bespreekbaar maken van uw belangendossiers bij de bevoegde instanties;
 • Bestel uw ecocheques of maaltijdcheques via MONIZZE en geniet van grote korting op de kosten;
 • Openstaande facturen innen via de incasso-service Intrum ();
 • Interessante korting op brandstof via Q8 ().

 

Wij rekenen op u. U kan ook op ons rekenen !