Minimumlonen PC 111

Indexatie lonen vanaf juli 2021

PC 111.01 en 111.02 - Industriële en ambachtelijke metaalbewerking:
Indexatie: vorige lonen x 1,0079.  De aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen.
 
PC 111.03 - Buitenmonteerders bruggen en metalen gebinten:
Indexatie: vorige lonen x 1,0079.  De aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen.
Indexatie van de scheidingspremie, kledijvergoeding en vakantiepremie.
 

Indexatie lonen vanaf juli 2020

PC 111.01 en 111.02 - Industriële en ambachtelijke metaalbewerking:
Indexatie: vorige lonen x 1,0101.  De aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen.
 
PC 111.03 - Buitenmonteerders bruggen en metalen gebinten:
Indexatie: vorige lonen x 1,0101.  De aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen.
Indexatie van de scheidingspremie, kledijvergoeding en vakantiepremie.
 
 

CAO-verhoging en indexatie lonen vanaf juli 2019

PC 111.01 en 111.02 - Industriële en ambachtelijke metaalbewerking:
Indexatie: vorige lonen x 1,0195.  De aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen.
CAO-onderhandelingen: verhoging met 1,1 %
Ook voor de niet in procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies.
Deze CAO-verhoging is niet van toepassing op de reële lonen indien een enveloppe van 1,1% van de loonmassa ingevuld wordt tegen uiterlijk 30 september 2019 (of een later overeengekomen datum met de vakbondsafvaardiging) via een ondernemingsCAO. In ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging die geen CAO sluiten, is de goedkeuring van het paritair comité nodig.
Ondernemingen kunnen de sectorale ecocheques op een alternatieve en equivalente wijze besteden volgens dezelfde procedure en timing.
Deze CAO-verhoging is niet van toepassing voor ondernemingen die zich in de economische onmogelijkheid bevinden om de voordelen toe te kennen en ondernemingen gedekt door een sociaal programma 2019-2020.
 
PC 111.03 - Buitenmonteerders bruggen en metalen gebinten:
Indexatie: vorige lonen x 1,0195.  De aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen.
Indexatie van de scheidingspremie, kledijvergoeding en vakantiepremie.
CAO-onderhandelingen: verhoging met 1,1 %
De verhoging dient toegepast te worden vóór de index.
Ook voor de niet in procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies.
Deze CAO-verhoging is niet van toepassing op de reële lonen indien een enveloppe van 1,1% van de loonmassa ingevuld wordt tegen uiterlijk 30.09.2019 (of een later overeengekomen datum met de vakbondsafvaardiging) via een ondernemingsCAO. In ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging die geen CAO sluiten, is de goedkeuring van het paritair comité nodig.
Ondernemingen kunnen de sectorale ecocheques op een alternatieve en equivalente wijze besteden volgens dezelfde procedure en timing.
Deze CAO-verhoging is niet van toepassing voor ondernemingen die zich in de economische onmogelijkheid bevinden om de voordelen toe te kennen en ondernemingen gedekt door een sociaal programma 2019-2020. 
 
 

 

 

CAO-verhoging lonen vanaf juli 2018

PC 111.01 en 111.02 - Industriële en ambachtelijke metaalbewerking:
Indexatie: vorige lonen x 1,0144.  De aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen.
 
PC 111.03 - Buitenmonteerders bruggen en metalen gebinten:
Indexatie: vorige lonen x 1,0144.  De aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen.
Indexatie van de scheidingspremie, kledijvergoeding en vakantiepremie.