Minimumlonen PC 209

CAO-verhoging lonen vanaf juli 2018

PC 209.00 - Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid:
Indexatie: vorige lonen x 1,0144.  De aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen.
 
 

Eerdere aanpassingen:

CAO-verhoging lonen vanaf juli 2017

PC 209.00 - Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid

 • Indexatie: vorige lonen x 1,0169.  De aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen.
 • Nieuwe cao: loonsverhoging 1,1 % van de effectieve lonen en van de niet in procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies.
  • Enkel voor gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden.  
  • Enkel voor de ondernemingen met volwaardige eindejaarspremie en ondernemingen in provincies/regio’s zonder eindejaarspremie of eindejaarspremie lager dan een volledige 13de maand en waar een evenwaardige of hogere eindejaarspremie dan de provinciale/regionale eindejaarspremie wordt betaald.
  • Niet van toepassing indien er een alternatieve invulling is voorzien via een ondernemingscao tegen 30.06.2017, tenzij akkoord over uitstel tot 30.09.2017.
  • Uitzondering: geldt niet voor ondernemingen die zich in de onmogelijkheid bevinden om de voordelen toe te kennen, in herstructurering zijn, en ondernemingen gedekt door een sociaal programma 2017-2018.
 • Nieuwe cao: verhoging van de nationale minimumlonen met 50 euro (exclusief index).  Deze aanpassing geldt enkel voor de schaallonen. Zij geldt niet voor de reële lonen die hoger zijn dan de nieuwe schaallonen.
 • cao-aanpassing: verhoging plafond vervoerkosten
 • nieuwe cao: Provincies/regio's zonder eindejaarspremie: invoering van een eigen regeling ten belope van 1,1 % van de loonmassa via een CAO.
  In provincies/regio's met een eindejaarspremie lager dan een volledige 13e maand: verhoging van de eindejaarspremie met 1,1 %.
  Ondernemingen die geen recurrente (eindejaars)premie toekennen die gelijkwaardig is als hetgeen voorzien is op provinciaal/regionaal niveau, verhoogd met 1,1 %: verhoging van de eindejaarspremie tot op niveau op provinciaal/regionaal vlak. Het niet gebruikte saldo van 1,1 % kan worden ingevuld op ondernemingsniveau. Via cao gesloten tegen 30.06.2017 of 30.09.2017 (indien in overleg beslist werd om de termijn te verlengen). 
 • Nieuwe cao: aanpassing bestaanszekerheidsvergoeding (tijdelijke werkloosheid voor bedienden).

 

 

 

CAO-verhoging lonen vanaf januari 2016

PC 209.00 - Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid
CAO-verhoging 15 EUR (enkel voor gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden - deeltijdsen prorata).
Aanpassing bestaanszekerheidsvergoeding (tijdelijke werkloosheid voor bedienden

 

Indexatie lonen vanaf 01/07/2015:

 209.00 – Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid Index – Vorige lonen x 1,0019
 
1. NATIONALE MINIMUMLONEN : ADMINISTRATIEVE BEDIENDEN
 
Trap 1 € 1.568,01
Trap 2 € 1.724,50
Trap 3 € 1.912,47
Trap 4 € 2.053,85

 

2. NATIONALE MINIMUMLONEN : TECHNISCHE BEDIENDEN
 
Trap 1 € 1.568,01
Trap 2 € 1.661,78
Trap 3 € 1.724,50
Trap 4 € 1.771,68
Trap 5 € 1.912,47
Trap 6 € 1.928,57
Trap 7 € 2.053,85
 
 
3.  NATIONALE MINIMUMLONEN : TEKENAARS
 
Trap 1 € 1.661,78
Trap 2 € 1.771,68
Trap 3 € 2.053,85
Trap 4 € 2.179,26
Trap 5 € 2.461,53
 
 
 
4. NATIONALE MINIMUMLONEN : MEESTERGASTEN
 
Trap 1 € 1.834,38
Trap 2 € 2.179,26
Trap 3 € 2.367,61