HOME - VLAMEF

VLAMEF vzw, de Vlaamse Metaalfederatie voor de KMO is de  beroepsvereniging op maat van het Vlaamse KMO-bedrijf in de metaalsector. VLAMEF groepeert bedrijven en ondernemers die actief zijn in  de metallurgie, metaalbewerking, metaalverwerking en machinebouw.

De vereniging heeft tot doel de algemene en de beroepsbelangen van de ondernemingen uit de metaalverwerkende en aanverwante sectoren te verenigen, te bestuderen, te behartigen, te vertegenwoordigen, te verdedigen, te ontwikkelen en te bevorderen op Vlaams, federaal en internationaal gebied. Dit zowel op economisch, sociaal, juridisch, als op moreel en maatschappelijk vlak. 
Bekijk de voorstelling en de voordelen van VLAMEF
 
Wil u zich aansluiten bij VLAMEF (link is external)om van onze voordelen te genieten en op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en normen in Vlaamse Metaalsector?   
Uw  steun is steeds nuttig en gewaardeerd.