Nationale inspectiecampagne rond de naleving van de bepalingen inzake chemische en carcinogene agentia

PROVIKMO licht ons dat de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (ADTWW) een nationale inspectiecampagne rond de naleving van de bepalingen inzake chemische en carcinogene agentia bij ondernemingen in de sector van de oppervlaktebehandeling van metalen organiseert.

Ook de relevante REACH-bepalingen met betrekking tot de bescherming van de werknemers zullen hierbij aan bod komen.

Speciale aandacht zal worden geschonken aan het gebruik van hexavalente chroomverbindingen die ingedeeld zijn als kankerverwekkend.

Zij kennen een zeer breed toepassingsgebied, onder andere in de oppervlaktebehandeling van metalen (toegepast bij het galvaniseren, in zuurbaden en voor hard chromateren). Chroomtrioxide en een aantal andere hexavalente chroomverbindingen zijn opgenomen in de autorisatielijst van de REACH-verordening EG 1907/2006 (Bijlage XIV). Vanaf 21 september 2017 zullen de in bijlage XIV opgenomen hexavalente chroomverbindingen niet meer mogen verhandeld of gebruikt worden zonder autorisatie.

Hoewel u mogelijks al via uw sectororganisatie op de hoogte bent van een autorisatie onder voorwaarden voor hexavalente chroomverbindingen vanaf 21 september 2017, willen wij u graag nog eens attent maken op deze voor uw business belangrijke datum.

Daarnaast geven wij u eveneens mee dat een honderdtal bedrijven door ADTWW zal bezocht worden in het kader van deze nationale inspectiecampagne.

Indien u meer informatie wenst over hoe u de wettelijke bepalingen kan naleven inzake chemische en carcinogene agentia in het algemeen, en hexavalente chroomverbindingen in het bijzonder, raden wij u aan ons infodocument chroom VI door te nemen.

Indien u daarna nog vragen heeft, aarzel niet om contact op te nemen met Provikmo via uw klantbeheerder, of ga naar https://www.admb.be/nl/provikmo/contacteer-risicobeheersing